Krusman Hätäsuihkut Oy koulutus video

Krusman Hätäsuihkukoulutus , puoli tuntia asiaa videomuodossa oheisen linkin takana!

Miksi säädökset eivät määrää vaan suosittavat monia asioita?

Käytännön ratkaisut Suomen olosuhteissa valmistajan näkökulmasta.

Ohjeita ja alan kirjallisuutta.

Esimerkki tapauksia! Videon löydät linkin takaa.