Mikä tuote sopii parhaiten sinun kohteeseesi?

Ota yhteyttä

Standardit ja määräykset

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 20.12.2012 / 856, Pykälä 78.

Kohteissa, joissa on terveysvaaraa syövyttävien kemikaaliroiskeiden muodossa tai esimerkiksi kuumuus aiheuttaa vaaraa, on oltava hätäsuihku ja silmähuuhtelulaite helposti luokse päästävässä paikassa.

Tukes ohje Vaarallisten kemikaalien varastointi 2015:

Täyttö- ja tyhjennyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on yleensä oltava silmähuuhtelupaikka sekä hätäsuihku, josta tulee lämmintä vettä.
(lisätietoa suunnitteluohjeissa)

Työsuojeluhallinto Ensiapuvalmius työpaikoilla 2013:

Työpaikoilla, joissa on palo- tai räjähdysvaara taikka syövyttävien ja myrkyllisten
kemikaalien roiskumisvaara, tulee varustukseen kuulua silmien huuhteluun tarkoitettu laite sekä hätäsuihku. Nopea hätäsuihkuun tai silmän huuhteluun
pääsy voi ehkäistä vakavien silmä- ja palovammojen synnyn. Suihkut tulee
testata säännöllisesti, ja varmistua niissä käytettävän veden lämpötilan sopivuudesta.

Lisätietoa standardeista ja ohjeista »

Kansalliset ja kansainväliset standardit:

EN 15154-1 Kiinteästi asennetut hätäsuihkut laboratorio olosuhteisiin EU-standardi
EN 15154-2 
Kiinteästi asennetut silmäsuihkut laboratorio olosuhteisiin EU-standardi
EN 15154-3 
Ei kiinteästi asennetut hätäsuihkut laboratorio ja muihin olosuhteisiin EU-standardi
EN 15154-4 
Ei kiinteästi asennetut silmäsuihkut laboratorio ja muihin olosuhteisiin EU-standardi
EN 15154-5 
Kiinteästi asennetut hätäsuihkut muihin kuin laboratorio olosuhteisiin EU-standardi
EN 15154-6 
Kiinteästi asennetut monisuutin hätäsuihkut muihin kuin laboratorio olosuhteisiin. EU-standardi.
ANSI Z358-1 
Amerikan kansallinen standardi kaikille hätäsuihkutyypeille (yleisesti käytössä eri puolilla maailmaa)
SFS 5411 
Suomen oma standardi vuodelta 1987 pohjasi ANSI standardiin, kumottu 2018 (SFS-EN 15154 (1-6 osat) standardi korvaava)

»

Asennus

1. Oikea sijoitus

2. Vesimäärä

3. Lämpötilasäädetty vesi

4. Turvallisuus paineenlaskun sattuessa

5. Alennettu paine

6. Kestävä materiaali

7. Venttiili

Krusman tankkisuihkut

Eristetyllä tankilla varustetut Krusman hätäsuihkut varmistavat turvallisuuden kaikissa olosuhteissa myös ilman juoksevaa vettä. Tankkisuihkuja löytyy myös helposti siirrettävinä versioina ja jopa vetokoukun perään löytyy tankkisuihku joka takaa direktiivien mukaisen suihkuajan ja veden lämpötilan. Tutustu ja kysy lisää laajasta mallistosta.

Lue lisää